ติดต่อเรา

โรงเรียนอิสลามศึกษา 2 ถ.อิสลามบำรุง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

โทร. 055-531117 แฟกซ์ 055-531117

Email > islamsuksa@hotmail.com