ฝ่ายงาน
วิชาการสามัญ
วิชาการศาสนา
การเงินและงบประมาณ
บุคคล
กิจการทั่วไป
 
โรงเรียนอิสลามศึกษา 2 ถ.อิสลามบำรุง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทร. 055-531117 แฟกซ์ 055-53111Email > islamsuksa@hotmail.com
ตารางสอบ
ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558


   

คณะผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม อ.แม่ฟ้าหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มาเยี่ยมเยือนพร้อมบรรยาย...

Posted by โรงเรียนอิสลามศึกษา on 9 กันยายน 2015

โรงเรียนอิสลามศึกษารับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน https://www.youtube.com/watch?v=Dtiu6N3Ygvc

Posted by โรงเรียนอิสลามศึกษา on 2 กันยายน 2015

จัดกิจกรรมอบรมความรู้จราจร และการปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจร โดยวิทยากรจาก กลุ่มงานจราจร สภ.แม่สอด

Posted by โรงเรียนอิสลามศึกษา on 26 สิงหาคม 2015


 ดาวน์โหลดเอกสาร
Download
ใบสมัครครู
ใบลากิจ/ลาป่วย
 
 โรงเรียนอิสลามศึกษา 2 ถ.อิสลามบำรุง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 055-531117 แฟกซ์ 055-531117
Email > islamsuksa@hotmail.com
Facebook > https://www.facebook.com/ISLAMSUKSASCHOOL