ฝ่ายงาน
วิชาการสามัญ
วิชาการศาสนา
การเงินและงบประมาณ
บุคคล
กิจการทั่วไป
 
โรงเรียนอิสลามศึกษา 2 ถ.อิสลามบำรุง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทร. 055-531117 แฟกซ์ 055-53111Email > islamsuksa@hotmail.com
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์.....การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา

.........ด้วยโรงเรียนอิสลามศึกษามีความประส่งจะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอน
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้

1.ตำแหน่งครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2 ตำแหน่งครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา
3 ตำแหน่งครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
4 ตำแหน่งครูผู้สอนกลุ่มสาระดนตรี จำนวน 1 อัตรา
5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน จำนวน 1 อัตรา

โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ โรงเรียนอิสลามศึกษา


   

คณะผู้บริหารศิษย์เก่าเกษตรกรรมตาก มาเยี่ยมโรงเรียน

Posted by โรงเรียนอิสลามศึกษา on 25 มกราคม 2016

ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย 2559

Posted by โรงเรียนอิสลามศึกษา on 24 มกราคม 2016

ผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายมาดูงานโรงเรียนวิถีอิสลาม

Posted by โรงเรียนอิสลามศึกษา on 23 มกราคม 2016

วันครูแห่งชาติ ปี 2559

Posted by โรงเรียนอิสลามศึกษา on 22 มกราคม 2016

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ศึกษาดูงานการจัดการสภานักเรียน

Posted by โรงเรียนอิสลามศึกษา on 22 มกราคม 2016

ผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มาศึกษาดูงานโรงเรียนในรูปแบบ โรงเรียนวิถีอิสลาม

Posted by โรงเรียนอิสลามศึกษา on 21 มกราคม 2016


 ดาวน์โหลดเอกสาร
Download
ใบสมัครครู
ใบลากิจ/ลาป่วย
 
 โรงเรียนอิสลามศึกษา 2 ถ.อิสลามบำรุง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 055-531117 แฟกซ์ 055-531117
Email > islamsuksa@hotmail.com
Facebook > https://www.facebook.com/ISLAMSUKSASCHOOL