โรงเรียนอิสลามศึกษา 2 ถ.อิสลามบำรุง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทร. 055-531117 แฟกซ์ 055-53111Email > islamsuksa@hotmail.com
   
 ดาวน์โหลดเอกสาร
Download
ใบสมัครครู
ใบลากิจ/ลาป่วย
รายชื่อนักเรียน 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 10/6/2557
 โรงเรียนอิสลามศึกษา 2 ถ.อิสลามบำรุง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 055-531117 แฟกซ์ 055-531117
Email > islamsuksa@hotmail.com
Facebook > https://www.facebook.com/ISLAMSUKSASCHOOL