โรงเรียนอิสลามศึกษา 2 ถ.อิสลามบำรุง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทร. 055-531117 แฟกซ์ 055-53111Email > islamsuksa@hotmail.com   

25/12/56 ต้อนรับคณะกรรมการ สมศ.
28/12/56 - 1/1/57 หยุดเรียนเทศกาลปีใหม่
2/1/57 เปิดเรียนตามปกติ
1/2/57 สอบ O-NET ชั้น ป.6
1-2/2/57 สอบ O-NET ชั้น ม.3
ประกาศ "เรื่อง กำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา"

 

โครงการพี่ดูแลน้อง อบรมจราจร
คลิกเพื่อนชมภาพ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
คลิกเพื่อนชมภาพ
ตรวจวัดสายตาให้กับนักเรียน
คลิกเพื่อนชมภาพ
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
คลิกเพื่อนชมภาพ


 

LINK
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพฐ
เว็บไซต์น่าสนใจ

โรงเรียนอิสลามศึกษา 2 ถ.อิสลามบำรุง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 055-531117 แฟกซ์ 055-531117
Email > islamsuksa@hotmail.com
Facebook > https://www.facebook.com/ISLAMSUKSASCHOOL